SALT PUŁAWY

Regulamin korzystania z groty solnej

 1. Każda osoba przebywająca w grocie solnej, zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu.
 2. Czas trwania seansu to 50 minut.
 3. Godziny seansów : 12:00, 13:10, 14:20, 15:30, 16:40, 17:50, 19:00
 4. Do groty należy wchodzić w białych zmiennych skarpetkach, obuwiu zmiennym lub w jednorazowych zakupionych ochraniaczach foliowych. Zmiana obuwia następuje w holu  za rejestracją w „strefie zmiany obuwia” – obuwie należy zabrać ze sobą.
 5. Na seans należy przybyć punktualnie.
 6. Dzieci do ukończenia 13 roku życia przebywają w grocie solnej pod opieką dorosłych. Osoby te ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
 7. Na terenie groty solnej obowiązuje całkowity zakaz:
 • spożywania pokarmów i napojów,
 • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających,
 • palenia tytoniu,
 • wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
 • wprowadzania zwierząt,
 • używania telefonów komórkowych, tabletów, laptopów i innych urządzeń multimedialnych,
 • przestawiania leżaków, biegania i hałasowania, dotykania ścian groty oraz wynoszenia z niej soli,
 1. Na terenie groty solnej nie mogą przebywać osoby znajdujące się w stanie po spożyciu alkoholu, nietrzeźwości, po spożyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub pod wpływem środków odurzających.
 2. Nie zaleca się używania zbyt intensywnych kosmetyków przed wejściem do groty solnej. Na prośbę personelu należy wejść do groty i ułożyć się wygodnie na leżaku.
 3. Grota solna jest miejscem spokoju, wyciszenia i relaksu – podczas seansu należy zachować ciszę i stosować się do poleceń personelu.
 4. W przypadku złego samopoczucia należy niezwłocznie powiadomić obsługę.
 5. Za skutki zdrowotne przebywania osób chorych oraz o niestabilnym stanie zdrowia, które nie powinny korzystać z groty solnej, Centrum Profilaktyki i Relaksu „SALT” nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Personel sygnalizuje zakończenie seansu poprzez wyciszenie muzyki.
 7. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice.

Korzystanie z Groty Solnej jest równoznaczne z akceptacja regulaminu.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY

1. Przed korzystaniem z sauny należy się zapoznać z niniejszym regulaminem oraz przeciwwskazaniami do korzystania z usług w saunie infrared.

2. Zakup biletu uprawniającego do korzystania z tej usługi jest równoznaczny z tym, że użytkownik zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania jego zapisów oraz poleceń i informacji, udzielanych przez obsługę.

3. W saunie mogą przebywać jednocześnie maksymalnie 3 osoby.

4. W czasie przebywania w saunie nie wolno smarować ciała i twarzy żadnymi kremami.

5. Z Sauny Infrared mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe oraz osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów.

6. Z sauny mogą korzystać osoby: a) młodzież od 16-18 roku życia wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. b) osoby powyżej 18 roku życia.

7. W pomieszczeniu Sauny Infrared panuje temperatura 35-60 C, a źródłem ciepła są promienniki podczerwieni.

8. Zabrania się : a) manipulowania przy ustawieniach sauny, jej włączania/wyłączania, zmian temperatury itp., b) przebywania w saunie nago, c) hałasowania, głośnego zachowania,

9. Przed wejściem do sauny infrared należy: a) załatwić potrzeby fizjologiczne b) zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, biżuterię, zegarek, c) zdjąć okulary i szkła kontaktowe,

10. W Saunie Infrared należy siadać na własnym ręczniku. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby ciało nie stykało się bezpośrednio z drewnianą powierzchnią siedziska.

11. Wszelkie pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze.

Korzystanie z sauny IR jest równoznaczne z akceptacja regulaminu

 

REZERWACJA ONLINE