SALT PUŁAWY

Terapia w Grocie Solnej

Ponadto Nasze Centrum Profilaktyki i Relaksu oferuje terapie dla osób w każdym wieku połączone z wizytą w grocie solnej.  Zajęcia prowadzi wykwalifikowana z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami również z niepełnosprawnymi terapeutka posiadająca kwalifikację w stosowaniu  szeregu rożnych metod min. 

–  MosheFeldenkraisa, Child Space wykorzystywane do pracy z dziećmi z zaburzeniami ruchowymi i deficytami rozwojowymi o specjalnych potrzebach

– z zakresu neurofizjologicznych podstaw Integracji Sensorycznej,

– integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci

– pracy z dziećmi i dorosłymi z deficytami w psychoruchowym rozwoju według dr Swietłany Masgutowej.

 Zapewniamy odpowiednie warunki umożliwiające odnalezienie wewnętrznego spokoju.

REZERWACJA ONLINE

SALT PUŁAWY

Terapeutyczna Sauna InfraRED